Om coprofs

Företagssamverkan med Coprofs

Med Coprofs kan du:

 • Skicka och ta emot rapporter om misstänkta händelser, stölder, inbrott, skadegörelser, läckage, naturskador etc. internt inom företaget och externt till och från andra företag.
 • Snabbt aktivera och organisera en grupp personer.
 • Ha koll på alla stulna objekt via direktrapportering från Larmtjänst AB
 • Få en snabb överblick av brottsrelaterade händelser i valda intresseområden.
 • Enkelt kommunicera med en eller flera personer utan att ha deras kontaktuppgifter.
 • Underlätta det administrativa arbetet med att hålla kontaktuppgifter uppdaterade.
 • Skicka meddelande om akut hjälp; brott pågår, rädd, sjuk eller brand (kontakta först 112)
 • Skapa en kalenderhändelse som utvalda personer kan se i sina kalendrar.
 • Ta del av samhällsviktig information (efterlysningar, varningar, naturkatastrofer, trafikproblem etc.) från polis, räddningstjänst, kommun och eventuell medlemsorganisation.
 • Skapa checklistor – t.ex. åtgärder som ska göras vid stängning, inför semester, efter avslutade projekt, planering inför nya projekt etc.
 • Öka effekten av en eventuell larminstallation genom att snabbt informera en eller flera grupper om vems larm som aktiverats och om det är falskt eller inte.

Traditionella kommunikationssätt gör att företagssamverkan sällan fungerar optimalt

En förutsättning för att kommunikationen internt bland kollegor samt externt mellan företag ska fungera bra är att det ska vara enkelt, smidigt och säkert. Det finns dock en del problem kopplade till de kommunikationsalternativ som används idag då de inte är optimerade för ändamålet.

 • Personer byter e-postadresser och telefonnummer utan att uppdatera omgivningen.
 • Tidskrävande att hålla kontaktlistor med mailadresser och telefonnummer uppdaterade.
 • Adresslistorna finns inte alltid till hands när man behöver dem i ett akut läge.
 • Oftast är det bara en person inom företaget som har aktuella kontaktuppgifter.
 • Få personer läser sina e-postmeddelanden kvällar, nätter, helger och på semestern.
 • Samverkan via sociala medier kan leda till att viktig information hamnar i fel händer.
 • Brist på bra och lättillgängliga gemensamma kalendrar.

Brotten mot företag ökar – Coprofs ska bidra till att vända trenden!

Bluffakturor, inbrott, stölder och skadegörelse. Brottsligheten är en del av många företagares vardag och problemen ökar. I en undersökning utförd av svensk Näringsliv framkommer det att åtta av tio företag ha utsatts för brott under de senaste tre åren. 23 procent av företagen angav att de utsatts för inbrott under 2015, jämfört med 18 procent under 2014. Skadegörelse har också ökat, från 18 till 25 procent.

Brottsligheten utgör även ett hot mot jobben. I de branscher där man är beroende av att fordon av alla dess slag fungerar och kan köras som planerat utgör de organiserade dieselstölderna ett hot mot verksamhet. Stölderna hotar lönsamheten i branscher där ekonomin redan är hårt ansträngd. Försäkringarna som dessa företag tecknat täcker inte alltid kostnaderna för bränsle, sönderbruten utrustning och maskinstillestånd.

Coprofs är lösningen på problemet! 

De användarvänliga funktionerna är skräddarsydda för att minimera administration och skapa tryggare och säkrare hamnar. coprofs bidrar till att:

 • Minska brottslighetens omfattning genom ökad social kontroll med hjälp av snabb och enkel kommunikation.
 • Skapa en känsla av delaktighet i det brottsförebyggande arbetet och öka tryggheten.
  Öka medvetenheten och därmed uppmärksamheten.
 • Underlätta för lokala samhällsaktörer (polis, kommun med flera) att nå ut med viktig lokal information, göra efterlysningar samt varna för brott.
 • Förbättra en akut situation i väntan på att hjälp från SOS Alarm kommer.
 • Öka effekten av en eventuell larminstallation genom att i coprofs, med ett par knapptryck, snabbt informera en eller flera förvalda grupper om att larmet har aktiverats.

Teknisk fakta om systemet:

 • Byggd i HTML5 vilket gör att plattformen fungerar på alla enheter med Internet, dvs. PC, Mac, läsplattor, ”smartphones” med flera. Appar finns att ladda ned för Android och i iOS.
 • Plattformen är TLS-krypterad (https:) vilket ger hög säkerhet.
 • All kommunikation sker i slutna grupper (obegränsat antal) med en eller flera administratör.
 • Kommunikation via pushnotiser, valfri kopia på alla meddelanden via e-post.
 • Skicka även enkelt kopia på meddelanden, till de som vill, via SMS.
 • Polis, räddningstjänst och kommun kan enkelt kommunicera med invånare genom ett administrationsverktyg på lokal basis.
 • Multipel-login möjliggör inloggning i systemet på flera olika plattformar samtidigt
Share Button