OM COAPPS / GRANNKOMPANIET


Coboats för effektiv Båtsamverkan
Se www.coboats.se för mer information

 


Coyards för effektiv Grannsamverkan
Se www.coyards.se för mer information.

 


Cocrisis för att vara förberedd på det värsta – Skolkrisberedskap
Se www.cocrisis.se för mer information.

 


Företagsamverkan
 för att förebygga brott och öka tryggheten för de anställda.
Se www.coprofs.se för mer information.Campingsamverkan för bättre kommunikation och ökad säkerhet och trygghet för Sveriges alla campingplatser.
Se www.cocamps.se för mer information.

Grannkompaniet AB har tagit fram ett flertal webb- och appbaserade kommunikations-plattformar skräddarsydda för olika branscher och ändamål.

Coyards för grannsamverkan, Coboats för båtsamverkan, Coprofs för företagsamverkan, Cocrisis för kommunal krishantering och skolkrisberedskap samt Cocamps för samverkan mellan campingplatser anslutna till Svensk Camping Riksorganisation och dess anställda. Samtliga plattformar är framtagna i samråd med polis, försäkringsbolag, säkerhetsexperter, anti-brottsorganisationer och kommuner.

God kommunikation är grunden till effektiv och levande samverkan. I samtliga plattformar kan användarna enkelt, säkert och krypterat samarbeta och kommunicera med varandra utan att behöva varken e-postadresser eller telefonnummer samt få viktig information från kommun och Polis. All användarkommunikation sker i slutna grupper där det alltid finns minst en administratör som är ansvarig för medlemmarna i gruppen.

I dagens samhälle är korrekt information vid kritiska lägen oerhört viktigt. För att undvika publik spridning av vilseledande information, falska nyheter, ryktesspridning, uthängning av privatpersoner, rasism och förtal så är det oerhört viktigt att inte vem som helst, kan kommunicera vad som helst till vem som helst, det vill säga till allmänheten. Det är dessutom av yttersta vikt att mottagaren av viktig information är försäkrad om att avsändaren är trovärdig och pålitlig, det vill säga att avsändaren verkligen är den hon/han utger sig vara.

Ovanstående gäller såväl i skriftligt form som med geografisk utplacerade händelser. Det sistnämnda är otroligt viktigt för att sann eller falsk information som publiceras offentligt inte ska kunna härledas till enskilda individer genom en exakt kartposition, till exempel en bostad, ett företag etc.

I samtliga plattformar som Grannkompaniet AB tillhandahåller kan därför endast behöriga kommunikatörer kommunicera ut information till allmänheten. Dessa aktörer (polisen, räddningstjänsten, kommuner och andra behöriga organisationer) kan genom speciellt framtagna funktioner effektivt kommunicera till allmänheten i ett utvalt geografiskt område.

Polisen/räddningstjänsten kan informera om efterlysningar, varningar, upplysningar och olyckor. Kommuner kan informera om översvämningar, snöproblem, elavbrott eller om kommunens vatten blivit kontaminerat etc.

Tips, varningar och upplysningar från allmänheten till allmänheten ska gå via SOS Alarm, Polisen eller kommunen. Dessa aktörer kan sedan välja att göra denna information publik för allmänheten i någon av Coapps plattformar, på egen hemsida eller i sociala medier.

Kommunikationsplattformarna går att använda på alla enheter med Internet, dvs. smartphones, läsplattor, PC eller Mac.

Share Button