Artikel – Tanken töms gång på gång – polisen uteblir

Polisen klarar bara upp en bråkdel av de vardagsbrott som sker; stölder, inbrott, skadegörelse och liknande brott som drabbar allmänheten.
En grupp som ofta råkar illa ut är lantbrukare som blir av med drivmedel, maskiner och verktyg.

– Jag blev vid ett tillfälle av med maskiner, verktyg och diesel till ett värde av 250 000 kronor, berättar Mats Olsson, lantmästare i Kyrkheddinge utanför Staffanstorp.

Han har råkat ut för ett 40-tal brott under tre och ett halvt år. Ofta rör det sig om dieselstölder.

– De kommer hit och tömmer tanken. Ibland är det bara 20 liter som försvinner och det räknas som ringa brott men sammantaget blir det stora summor som vi förlorar, säger Mats Olsson.

Mats Olsson tycker att det behövs fler poliser som kan utreda vardagsbrotten och att lagstiftningen ska ändras så de kan ingripa.

Grannsamverkan via app

Han är engagerad i Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och tillsammans med en grupp lantbrukare har han startat en grannsamverkan via en ny app.

Förhoppningen är att kommunikationsplattformen ska bidra till att polisen kan gripa fler gärningsmän och att fler brott klaras upp.

Enligt Brottsförebyggande rådet är det bara 14 procent av dessa brott som klaras upp.

Se hela inslaget: Tanken töms gång på gång – polisen uteblir

Fredrik Jörgensen, som är lantmästare på en gård i Arlöv, är också med i samverkan via mobilen.

– De har tagit diesel och eldningsolja flera gånger och trots att jag har haft bevis – dunkar och slangar och hjulspår och fotspår – har polisen inte hört av sig, säger Fredrik Jörgensen, lantmästare i Arlöv.

Han tycker det känns ganska hopplöst att brotten inte utreds och blir lösta.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/tanken-toms-gang-pa-gang-polisen-uteblir

Share Button